publicerad: 2021  
båtsman båtsmannen båtsmän, bestämd plural båtsmännen
båts|­mann·en
substantiv
[bå`ts-] el. [bå´ts-]
(titel för) för­man för ett far­tygs däcksmanskap
far­tygets besättning bestod av kapten, styr­man, båts­man, sex matroser och en kock
förr äv. om mot­svarighet in­om flottan till in­delt soldat
belagt sedan 1450 (som tillnamn; (Stockholms Stads Jordebok 1420–1474)) fornsvenska batsman