publicerad: 2021  
bältesplikt bältes­plikten
bält·es|­plikt·en
substantiv
bäl`tesplikt
lag­stadgad skyldighet att under färd an­vända bil­bälte för förare och passagerare
belagt sedan 1971