publicerad: 2021  
bäst
subjunktion
i samma ögon­blick som något äger rum, någon tänker göra något eller dylikt
bäst det var dök bussen upp; bäst som de höll på att städa kom gästerna
belagt sedan 1614