publicerad: 2021  
bärvåg bär­vågen bär­vågor
bär|­våg·en
substantiv
`rvåg
hög­frekvent elektro­magnetisk våg från radio­sändare som an­vänds för att över­föra låg­frekventa vågor t.ex. ljud­vågor; genom modulering av amplituden el. frekvensen
bärvågsfrekvens
belagt sedan 1924