publicerad: 2021  
bästeman bästemannen bästemän, bestämd plural bästemännen
bäste|­mann·en
substantiv
bäs`teman
befäl­havares närmaste under­ordnade på mindre far­tyg
belagt sedan 1870