publicerad: 2021  
c c:et, plural c:n el. c, bestämd plural c:na
substantiv
[se´]
1 tredje bok­staven i det svenska alfabetet
belagt sedan 1678; av lat. c
2 första tonen i en oktav i C-dur­skalan
C-dur; c-moll
belagt sedan 1878