publicerad: 2021  
C14 ingen böjning
substantiv
[se`-]
en radio­aktiv isotop av kol värde­full vid ålders­bestämning av sedan länge döda organismer
C14-metoden
belagt sedan 1950; till lat. car´bo 'kol'; jfr ur­sprung till karbon