publicerad: 2021  
centercourt center­courten
eller
centrecourt centre­courten
center|­court·en, centre|­court·en
substantiv
[sen´terkårt] el. [sen`terkårt]
huvud­bana på större tennis­anläggning
efter­som han var högt seedad fick han spela alla matcherna på centre­courten
belagt sedan 1946; av engelska centre court med samma betydelse, till centre 'centrum' och court 'bana'; ur lat. coh´ors 'in­hägnad plats'; jfr ur­sprung till kohort