publicerad: 2021  
klitoris klitorisen klitorisar
även
clitoris clitorisen clitorisar
klit·or·is, clit·or·is
substantiv
[kli´-]
sexuellt mycket känslig del av kvinnas köns­organ, vars yttre del skjuter fram mellan blygd­läpparna
SYN. kittlare
stimulera klitoris
äv. om mot­svarande organ på dägg­djurs­honor
belagt sedan 1910; via lat. av grek. kleitoris´ med samma betydelse, eg. 'liten kulle'