SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
emitte´ra verb ~de ~t e·mitt·er·argenom­föra emission av ekon.fys.före­taget emitterade 100 000 nya aktieremitterad energiemittera ngtsedan 1867av lat. emitt´ere ’släppa ut; ut­ge’; jfr mission, premiss Subst.:vbid1-142787emitterande; emission