publicerad: 2021  
datum datumet, plural datum, bestämd plural datumen
dat·um·et
substantiv
da`tum
ordningsnummer för visst dygn i en an­given månad och ev. äv. an­givet år
datum (för något)
mat­varor med ut­gånget datum; dagens datum är den 28 juli; kan vi spika ett datum för mötet?
ibland försvagat om ungefärlig tid­punkt eller dylikt
deras vänskap är av gammalt datum
belagt sedan 1461 (Arfstvisten 1451–1480); av medeltidslat. dat´um med samma betydelse, eg. 'given; skriven'; till lat. dar´e 'ge'