publicerad: 2021  
DDT ingen böjning
substantiv
[dedete´]
ett bekämpnings­medel som har starka negativa följdverkningar i naturen; nu­mera förbjudet
belagt sedan 1944; kortord för diklordifenyltrikloretan