publicerad: 2021  
datumparkering datum­parkeringen datum­parkeringar
dat·um|­park·er·ing·en
substantiv
da`tumparkering
periodisk in­skränkning i rätt till parkering byggande på datum
belagt sedan 1957