publicerad: 2021  
datummärka datummärkte datummärkt, presens datummärker
verb
da`tummärka
ofta perfekt particip an­ge sista datum för förbrukning av viss (mat)vara
någon datummärker något
datum­märkt mjölk
äv. an­ge tillverknings- eller förpacknings­dag för viss (mat)vara
datum­märkta box­viner; datum­märkta skor
belagt sedan 1960-talet
datummärkadatummärkande, datummärkning