publicerad: 2021  
decimera decimerade decimerat
verb
decime´ra
(av­sevärt) minska an­talet av
decimera någon/något (med/till något)
decimera någon (med något)
decimera någon (till något)
decimera något (med något)
decimera något (till något)
den svenska hären decimerades av svält och sjukdomar; laget är starkt decimerat av skador
belagt sedan 1841; av franska décimer med samma betydelse, eg. 'ta ut en tion­del'; jfr ur­sprung till decimal
decimeradecimerande, decimering