publicerad: 2021  
definiera sig definierade definierat
verb
definie´ra sig
bestämma sig för att till­höra viss kategori, med vissa bestämda egenskaper
någon definierar sig som någon
på 60-talet skulle alla definiera sig som arbetare; hon vill gärna definiera sig som all­konstnär
belagt sedan början av 1980-talet
definiera sigdefinierande, definiering, definition