publicerad: 2021  
defilera defilerade defilerat
verb
defile´ra
marschera (förbi högt upp­satt person) som heders­betygelse särsk. om trupp
någon defilerar (någonstans)
trupperna defilerade förbi konungens bår
äv. bildligt, sär­skilt i ut­tryck för över­lägsen seger
han var en hel kurva före och kunde defilera in i mål
belagt sedan 1819; av franska défiler 'gå i rad', till file 'rad'; jfr ur­sprung till 1fil!!
defileradefilerande, defilering