publicerad: 2021  
deklamera deklamerade deklamerat
verb
deklame´ra
konstnärligt läsa upp dikt
någon deklamerar (något)
på all­män begäran deklamerade han Tegnérs "Det eviga"
belagt sedan ca 1780 i sin nuv. bet.; 1593: 'hålla högtidligt tal'; 1784: 'använda tomma, patetiska fraser'; av lat. declama´re 'ropa högt; hålla talövning'; jfr ur­sprung till nomenklatur, reklamera
deklameradeklamerande, deklamering, deklamation