publicerad: 2021  
deklarationsblankett deklarations­blanketten deklarations­blanketter
de·klar·at·ions|­blank·ett·en
substantiv
[-∫o`ns-]
blankett för inkomst­deklaration
skatte­myndigheten har an­strängt sig att göra deklarations­blanketten lätt­begriplig
belagt sedan 1906