publicerad: 2021  
depeschbyrå depesch­byrån depesch­byråer
depesch|­byrå·er
substantiv
[-e∫`-] el. [-ä`∫-]
delvis historiskt tidnings­kontor med viss affärs­drivande verksamhet så­som mot­tagning av prenumerationer, annonser och dylikt, samt försäljning av biljetter till olika evenemang etc.
belagt sedan 1897