publicerad: 2021  
deplacement deplacementet
de·place·ment·et
substantiv
deplacemen´t
vikten av den vattenmängd som trängs undan av ett far­tygs undervattens­kropp vanligen mätt i ton; är lika med far­tygets vikt inklusive last, driv­medel etc. och an­vänds som ett mått på storlek för vissa typer
en lätt kryssare med ett deplacement på 7 000 ton; segel­båten har ett deplacement på 3 ton var­av hälften är bar­last
äv. all­männare vikten av den vätskemängd som trängs undan av en kropp som sänks ner i vätskan
äv. beträffande undan­trängda gaser
belagt sedan 1775; av franska déplacement med samma betydelse, till déplacer 'av­lägsna'; jfr ur­sprung till placera, plats