publicerad: 2021  
desavouera desavouerade desavouerat
verb
[-voe´-]
offentligt ta av­stånd från stånd­punkt el. åt­gärd av kollega, under­ordnad eller dylikt som normalt kunde väntat sig lojalitet
desavouera någon
rektorn desavouerade fysikläraren in­för hans egen klass
belagt sedan 1852; av franska désavouer med samma betydelse, till dés 'isär' och avouer 'erkänna', till vœu 'löfte'; jfr ur­sprung till devot, votum
desavoueradesavouerande, desavouering