publicerad: 2021  
destinationsort destinations­orten destinations­orter
de·stin·at·ions|­ort·en
substantiv
[-∫o`ns-]
ort som ut­gör res­mål särsk. för far­tyg el. flyg­plan
belagt sedan 1842