publicerad: 2021  
desto
adverb
des´to
i för­hållandevis större om­fattning än det (föränderliga) före­målet för jäm­förelsen
SYN. 1dess
ju förr desto bättre; han sa inget men tänkte desto mer; ju mer priserna stiger, desto svårare blir det att hålla till­baka lönekraven
äv. med under­förstådd jäm­förelse
det var desto roligare att det lossnade nu när det behövdes; efter­som huset var under­försäkrat drabbade olyckan desto hårdare
belagt sedan 1495 (Om djefvulens frestelse (Gerson)); fornsvenska deste; av lågtyska deste med samma betydelse, äldre des diu, båda böjnings­former av de 'den'