publicerad: 2021  
destinatär destinatären destinatärer
de·stin·at·är·en
substantiv
destinatä´r
person eller part som någon vill gynna på något (juridiskt giltigt) sätt t.ex. genom en donation
belagt sedan 1995