publicerad: 2021  
destinera destinerade destinerat
verb
destine´ra
vanligen pass. och perfekt particip bestämma destinationen för far­tyg el. flyg­plan
något destineras (någonstans) någon destineras att+verb
något är destinerat (någonstans) någon är destinerad att+verb
far­tyget var destinerat till London
äv. bildligt i ut­tryck för ödes­bestämdhet eller dylikt
han tycktes destinerad att dö ung
belagt sedan 1758; via franska av lat. destina´re 'fast­göra; bestämma; ut­se'; jfr ur­sprung till predestinera
destineradestinerande, destinering, destination