publicerad: 2021  
detaljrik detalj­rikt detalj­rika
de·talj|­rik
adjektiv
detal`jrik
som inne­håller många detaljer särsk. om av­bildning, skildring och dylikt
en detalj­rik karta; en detalj­rik beskrivning av resan
belagt sedan 1884