publicerad: 2021  
rikedom rikedomen rikedomar
rike·dom·en
substantiv
ri`kedom
stor förmögenhet i form av pengar, värde­fulla ägo­delar etc.
en rikedom (av/på något)
en rikedom (av något)
en rikedom (något)
drömmar om ära och rikedom; födas till rikedom; nå fram­gång, rikedom och makt; leva i prakt och rikedom
äv. om annan till­gång, sär­skilt i naturen, som kan ut­nyttjas
havets rikedomar; Västgöta­slättens bördiga rikedom
äv. i fråga om (positivt värderad) före­teelse som före­kommer i stor mängd
bildrikedom; detaljrikedom; färgrikedom; klangrikedom
en rikedom på fågel­arter
äv. mer abstrakt, sär­skilt om själslig förmåga eller dylikt
fantasirikedom; uppfinningsrikedom
belagt sedan ca 1350 (Westgöta-Lagen); fornsvenska rikedomber