publicerad: 2021  
1detektiv detektiven detektiver
de·tekt·iv·en
substantiv
detekti´v
civil­klädd polis­man eller privat­person som ut­för under­sökningar för att ut­reda brott­mål
hon skuggades av två detektiver; en detektiv från Scotland Yard
ofta som huvudfigur i kriminal­romaner
detektivgåta; mästerdetektiv
belagt sedan 1872; av engelska detective med samma betydelse, till detect, se ur­sprung till detektera
2detektiv detektivt detektiva
de·tekt·iv
adjektiv
detekti´v
mindre brukligt som har att göra med ut­redning av brott
böcker med detektiva in­slag; kriminal­polisen kallades förr detektiva polisen
belagt sedan 1851; se ur­sprung till 1detektiv!!