publicerad: 2021  
detektivarbete detektiv­arbetet detektiv­arbeten
de·tekt·iv|­arbet·et
substantiv
detekti`varbete
arbete som kräver stor nog­grannhet och slutlednings­förmåga
detektiv­arbetet med att tyda hieroglyferna
belagt sedan 1950