publicerad: 2021  
diatermi diatermin
dia·termin
substantiv
diatermi´
en metod att värma upp kropps­vävnader med hjälp av hög­frekvent växel­ström anv. vid vissa operationer för att bränna blod­fria snitt
diatermikniv
belagt sedan 1926; modern bildn. av grek. dia´ 'genom' och ther´me 'värme'