SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
e`nformig adjektiv ~t en|­form·igsom är lika­dan hela tiden och där­för i längden blir tråkig admin.psykol.MOTSATSantonymomväxlande JFRcohyponym1stereotyp ett enformigt livett rutinbetonat och enformigt arbeteäv. ngt ut­vidgatett enformigt landskapenformig (för ngn) (att+V)sedan 1798