publicerad: 2021  
direktdemokrati direkt­demokratin
di·rekt|­demo·kratin
substantiv
direk`tdemokrati
politiskt system där besluten i alla viktiga frågor fattas direkt av folket i praktiken ofta i stor­mötes­form och på lokal nivå
folk­omröstning är en form av direkt­demokrati
belagt sedan 1969