publicerad: 2021  
direktkontakt direkt­kontakten direkt­kontakter
di·rekt|­kon·takt·en
substantiv
direk`tkontakt
kontakt utan förmedling direkt mellan två före­mål el. före­teelser
direktkontakt (med någon/något)
direktkontakt (med någon)
direktkontakt (med något)
direktkontakt (mellan några)
virus över­förs genom direkt­kontakt; direkt­kontakt mellan de olika av­delningarna är önsk­värd
belagt sedan 1958