publicerad: 2021  
dissociation dissociationen dissociationer
dis·soci·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 sönderdelning av ett ämne i enklare molekyler, atomer eller joner
dissociation (av något)
termisk dissociation; elektrolytisk dissociation
belagt sedan 1870; av lat. dissocia´tio 'skiljande; skils­mässa'; jfr ur­sprung till social
2 före­komst av mot­satta attityder eller känslor hos en och samma person
en psykolog som specialiserat sig på trauma och dissociation
belagt sedan 1909