publicerad: 2021  
distal distalt distala
di·stal
adjektiv
dista´l
sär­skilt medicin belägen långt bort i förhållande till ett (tänkt) centrum
MOTSATS proximal
distala nerver; den distala delen av tunn­tarmen
spec. om tand­yta som vetter mot mun­hålans bakre del
belagt sedan 1905; till lat. dista´re 'stå åt­skilda'; jfr ur­sprung till distans