publicerad: 2021  
distans distansen distanser
di·stans·en
substantiv
[-an´s] el. [-aŋ´s]
1 sträcka
() distans
distansen (från någon/något) (till någon/något)
distansen (från någon) (till någon)
distansen (från någon) (till något)
distansen (från något) (till någon)
distansen (från något) (till något)
distansen (mellan några)
hon kör gärna bil långa distanser
ofta med ton­vikt på längden av sträckan, spec. sport
den tillrygga­lagda distansen var 20 mil; på de kortare distanserna (100 och 200 meter) dominerade de amerikanska löparna
äv. relativt stort av­stånd
distansflygning; distansskott
hålla sig på distans
spec. med tanke på distans­undervisning och arbete hem­ifrån
distansarbete; distanskurs
läsa på distans; flera av vårens kurser ges både som campus­kurser och på distans; hon har jobbat på distans från New York hela våren
äv. bildligt om (upp­levt) av­stånd i tid
så här tre år efter­åt har de fått distans till händelsen
belagt sedan 1630; av franska distance med samma betydelse; till lat. dista´re 'vara av­lägsen', till dis´- 'isär' och sta´re 'stå'
2 knappast plur. und­vikande av social eller känslo­mässig kontakt
distans (till någon/något)
distans (till någon)
distans (till något)
hålla distans till andra människor; som chef höll han en viss distans till personalen
ibland med positiv bi­betydelse av objektivitet, saklighet och dylikt
självdistans
hennes ironiska distans till problemen; han saknar distans till det han håller på med
belagt sedan 1830