publicerad: 2021  
distansundervisning distans­undervisningen
di·stans|­under·vis·ning·en
substantiv
[-an`s-] el. [-aŋ`s-]
undervisnings­form där studerande och lärare kommunicerar med hjälp av tekniska medier ibland kompletterad med under­visning på campus
belagt sedan 1969