publicerad: 2021  
distikon distikonet, plural distikon el. distika, bestämd plural distikonen
di·stik·on·et
substantiv
dis´tikon
par av versrader med en hexameter- och en pentameter­rad
() distikon
äv. om mot­svarande vers­mått
elegiskt distikon
belagt sedan 1556; av grek. dis´tikhon, till di- 'dubbel' och stikh´os 'rad'