publicerad: 2021  
djupdimension djup­dimensionen djup­dimensioner
djup|­di·mens·ion·en
substantiv
dju`pdimension
riktning in­åt i rummet
en djupdimension (av något)
äv. bildligt djupare inne­börd eller analys
man får mycket siffror i rapporten men ingen djup­dimension
belagt sedan 1918