publicerad: 2021  
djupdykning djup­dykningen djup­dykningar
djup|­dyk·ning·en
substantiv
dju`pdykning
dykning till stort djup
djupdykning (i något)
djup­dykning ger dig möjlighet att nå platser som ligger mer än 20 meter under vatten­ytan
äv. bildligt, spec. in­trängande under­sökning el. analys
en djup­dykning i den ekonomiska problematiken
spec. äv. stort miss­lyckande
den givna favoriten gjorde en djup­dykning och hamnade sist
belagt sedan 1903; 1965 i bildlig bemärkelse