publicerad: 2021  
1djupgående ingen böjning
djup|­gå·ende
adjektiv
dju`pgående
som tränger djupt ner i något särsk. om far­tyg
ett djup­gående last­fartyg; moderna djup­gående plogar
äv. bildligt som på­verkar eller behandlar själva kärn­punkten av något
en djup­gående analys; djup­gående förändringar i verksamheten; hennes djup­gående in­flytande på det moderna måleriet
belagt sedan 1644
2djupgående djup­gåendet
djup|­gå·end·et
substantiv
dju`pgående
av­ståndet mellan ett far­tygs nedersta del och vatten­linjen
far­leden är oframkomlig för far­tyg med större djup­gående än 4 m
belagt sedan 1730