publicerad: 2021  
dotterbolag dotter­bolaget, plural dotter­bolag, bestämd plural dotter­bolagen
dotter|­bo·lag·et
substantiv
[dåt`-]
bo­lag vars aktie­kapital till minst hälften ägs av ett annat bo­lag
någots dotterbolag dotterbolag till något
belagt sedan 1903