publicerad: 2021  
dotcomföretag dotcom­företaget, plural dotcom­företag, bestämd plural dotcom­företagen
dot·com|­före·tag
substantiv
[dåtkåm`-]
före­tag som huvud­sakligen bedriver sin verksamhet via inter­net och vars nät­adress slutar på ".com"
belagt sedan 2000; av engelska dot 'punkt' och com, kortord för commercial och företag