publicerad: 2021  
dotterföretag dotter­företaget, plural dotter­företag, bestämd plural dotter­företagen
dotter|­före·tag·et
substantiv
[dåt`-]
före­tag som ägs av ett annat före­tag
någots dotterföretag dotterföretag till något
belagt sedan 1934