publicerad: 2021  
drake draken drakar
drak·en
substantiv
dra`ke
1 ett mytologiskt (eldsprutande) ödle- och ormliknande vid­under ofta symbol för det onda (el., i Östasien, för det skapande)
drakhuvud
Sankt Görans kamp med draken
äv. bildligt, spec. om gammal elak kvinna
den gamla draken kom på dem mitt i en kyss
spec. äv. om stor tidning
de stora drakarna i Stock­holm
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska draki; av lat. drac´o, grek. drak´on 'orm; drake'
2 lek­sak i form av en lätt kropp med tunna ytor som seglar i luften och hålls fast med en lång lina ofta färg­grant målad och dekorerad
pappersdrake
äv. om liknande före­mål för observationer och dylikt
äv. om liknande före­mål (utan lina) som kan bära människor (för häng­flygning)
belagt sedan 1741
3 historiskt ett större vikinga­skepp ofta med ett drak­huvud som prydnad i fören
SYN. drakskepp
äv. om en lång, smal segel­båt för tävlings- och lång­färds­bruk
segla drake
belagt sedan 1523