publicerad: 2021  
drakblodsträd drakblods­trädet, plural drakblods­träd, bestämd plural drakblods­träden
drak·blods|­träd·et
substantiv
dra`kblodsträd
ett större träd som av­ger ett blod­rött harts (drak­blod) som förr an­vändes som läke­medel; ur­sprungligen före­kommande på Kanarie­öarna
belagt sedan 1841