publicerad: 2021  
duka dukade dukat
verb
du`ka
ibland med partikel, sär­skiltfram, upp sätta fram till­behör till mål­tid på mat­bord; ibland med ton­vikt på duk, bestick och dylikt, men ofta äv. med tanke på maten
någon dukar (fram/upp något)
någon dukar (fram något)
någon dukar (upp något)
någon dukar (något)
sätta sig till­rätta vid ett dukat bord; hon dukade med det nya porslinet; han dukade fram allt vad huset förmådde; hon dukade upp en fest­måltid
äv. bildligt skapa utom­ordentliga förut­sättningar
det är dukat för en se­värd till­ställning
komma till (ett) dukat bord se bord
belagt sedan 1541
dukadukande, dukning