publicerad: 2021  
duraluminium duraluminiet el. duraluminium el. duraluminiumet
dur|­alum·ini·um·et
substantiv
du`raluminium
en aluminiumlegering med stor hårdhet och håll­fasthet
belagt sedan 1925; modern bildn. till lat. du´rus 'hård' och aluminium