publicerad: 2021  
durativ durativt durativa
dur·at·iv
adjektiv
du`rativ el. du´rativ
språk­vetenskap som betecknar ett fort­löpande skeende utan direkt an­tydd slut­punkt om verb
durativa verb som "bo" och "leka"
belagt sedan 1904; modern bildn. till lat. dura´re 'fort­gå'